Pierwsza gwiazda

święta

W naszym kraju wieczerze charakteryzują postne potrawy, które są spożywane po zachodzie słońca. Ich rodzaj i kolejność podawania do stołu też ma pewne swoje znaczenie. Wigilijny stół nie jest wystawny, pełen przepychu ani uroczysta kolacja, lecz posiłkiem spożywanym w rodzinnym gronie, które ma wydarzenie religijne i najczęściej naznaczone są regionalnymi zwyczajami. Pojawienie się na niebie pierwszej gwiazdy symbolizuje że zaczynamy wigilie. Zwyczaj ten powstał od gwiazdy betlejemskiej.

Cała rodzina i wszyscy zgromadzeni przy stole odmawiaj modlitwę przed wieczerza. Najczęściej wigilie prowadzi ociec albo dziadek. Jeśli są skłóceni wtedy wszyscy powinni się przeprosić. Później następuje łamaniem się opłatkiem i wszyscy wzajemnie sobie składają życzenia. W regionach wiejskim gospodarz p[o wieczerzy kolorowy opłatek który przeznaczony jest dla zwierząt. Prawdopodobnie zwierzęta o północy mówią ludzkim głosem ale nie każdy może to usłyszeć. Przełamany opłatek jest to znak wyrażający miłość i jedność zebranych na wieczerzy.